Takuuehdot

Takuuehdot

Takuuaika uusille laitteille on 12 kk alkaen luovutuspäivästä. Varaosilla on 6 kk:n takuu. Takuun edellytyksenä on, että laitteet on asennettu oikein ja niitä on käytetty ja huollettu asianmukaisesti.

Viallinen tai vaurioitunut osa joko vaihdetaan uuteen tai korjataan uutta vastaavaksi. Takuu kattaa vian korjauksesta aiheutuneet asentajan työkustannukset, mutta ei rahti, matka- eikä majoituskustannuksia. Takuuaikana korvataan kulutusosat vain, jos niissä on havaittavissa selvä valmistusvirhe.

Takuu ei kata käyttövirheestä, jäätymisestä, syöpymisestä tai huollon laiminlyönnistä aiheutuneita vaurioita. Takuun perusteella ei myöskään korvata seisontapäiviä tai muita välillisiä vahinkoja.

Ilmoitus havaitusta vauriosta on tehtävä valmistajalle tai valmistajan valtuuttamalle edustajalle kirjallisena 14 päivän kuluessa poikkeaman havaitsemisesta. Mikäli ilmoitusta ei tehdä määräajan kuluessa, katsotaan asiakkaan luopuneen oikeudestaan vedota takuuseen. Vaurioitunut, takuun perusteella vaihdettu osa on myös lähetettävä valmistajalle tai valmistajan valtuuttamalle edustajalle 7 päivän kuluessa takuukorjauksen tekemisestä. Mikäli vaurioitunutta osaa ei toimiteta määräajan kuluessa, on valmistajalla oikeus laskuttaa vaihdettu osa asiakkaalta normaalina varaosana.