Takuuehdot

Takuuehdot

Takuuaika uusille laitteille on 12 kk alkaen luovutuspäivästä. Varaosilla on 6 kk:n takuu. Takuun edellytyksenä on, että laitteet on asennettu oikein ja niitä on käytetty ja huollettu asianmukaisesti.

Viallinen tai vaurioitunut osa joko vaihdetaan uuteen tai korjataan uutta vastaavaksi. Takuu kattaa vian korjauksesta aiheutuneet asentajan työkustannukset, mutta ei rahti, matka- eikä majoituskustannuksia. Takuuaikana korvataan kulutusosat vain, jos niissä on havaittavissa selvä valmistusvirhe.

Takuu ei kata käyttövirheestä, jäätymisestä, syöpymisestä tai huollon laiminlyönnistä aiheutuneita vaurioita. Takuun perusteella ei myöskään korvata seisontapäiviä tai muita välillisiä vahinkoja.

Ilmoitus havaitusta vauriosta on tehtävä valmistajalle tai valmistajan valtuuttamalle edustajalle kirjallisena 14 päivän kuluessa poikkeaman havaitsemisesta. Mikäli ilmoitusta ei tehdä määräajan kuluessa, katsotaan asiakkaan luopuneen oikeudestaan vedota takuuseen. Vaurioitunut, takuun perusteella vaihdettu osa on myös lähetettävä valmistajalle tai valmistajan valtuuttamalle edustajalle 7 päivän kuluessa takuukorjauksen tekemisestä. Mikäli vaurioitunutta osaa ei toimiteta määräajan kuluessa, on valmistajalla oikeus laskuttaa vaihdettu osa asiakkaalta normaalina varaosana.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Продолжительность гарантии на новые изделия составляет 12 месяцев со дня передачи изделия Покупателю. Гарантия на запасные части 6 месяцев. Условием гарантии является правильность монтажа изделия и соблюдение правил эксплуатации.

Компоненты изделия имеющие заводской дефект или вышедшие из строя в гарантийный период заменяются на новые или восстанавливаются способом ремонта. На основании гарантии компенсируются неисправные компоненты изделия и затраты на работу Представителя Изготовителя в пределах нормального рабочего времени. В стоимость услуг по гарантии не включены расходы на доставку заменяемых компонентов изделия, а также дорожные расходы и размещение Представителя Изготовителя. Гарантия на расходные материалы распространяется лишь в случае их явного заводского брака.

Гарантия не компенсирует неисправности возникшие в результате неправильной эксплуатации, размораживания, коррозии, непрофессионального сервисного обслуживания. Гарантия не компенсирует ущерб от простоев изделия, а также прочие косвенные убытки.

Заявление о неисправности изделия принимается Изготовителем или Представителем Изготовителя в письменном виде. Заявление должно быть представлено в срок не более 14 календарных дней от даты обнаружения неисправности, в случае превышения этого срока Изготовитель оставляет за собой право не считать данный факт гарантийным. Неисправные или вышедшие из строя компоненты и запасные части изделия, после гарантийной замены необходимо переслать Изготовителю или его Представителю в течение 7 календарных дней. При несоблюдении этого срока Изготовитель имеет право предъявить счет на оплату компонентов и запасных частей изделия замененных по гарантии.

Warranty Clause

The warranty period is 12 months from the date of delivery. For spare parts the warranty is 6 months. The warranty is valid only, if the equipment is properly installed, correctly operated and have been under decent maintenance. Faulty or damaged part will be fixed or changed to new one. The warranty covers the changing work costs but not freight, travelling or accommodation costs. The warranty covers the consume parts only if there appears a clear manufacturing defect.

The warranty does not cover damages caused of misuse, freezing, corrosion or because of defective maintenance. The warranty does not cover either shut-down cost of production or the other consequential damages.

A written reclamation must reach the manufacturer or its authorized representative within 14 days from the noticed defect. If the customer does not make a reclamation during the set time limit, the manufacturer is free to handle the case outside of warranty procedure. The damaged part which is changed in warranty procedure must be sent to the manufacturer or its representative within 7 days from the correction of the default. If the damaged part does not reach the manufacturer within the set time limit, the changed new part can be charged from the customer as a normal spare part.