Steam-jet

Tuotetiedot

STEAM-JETillä tuotetaan kuumaa paineistettua ilmaa ja matalapainehöyryä betoniaseman kiviaineksen lämmitykseen, sekä lämmintä prosessivettä kuuman käyttöveden tarpeisiin.

Steam-jet järjestelmässä pystytään ohjaamaan kiviaineksen lämmittäminen, sekä kuuman prosessiveden tuotto toisistaan riippumattomasti omilla lämmönvaihtimilla erillisinä yksikköinä. Tähän perustuu kokonaisenergian huomattava säästö, sillä järjestelmällä tuotetaan vain kunkin prosessin tarvitsema energiamäärä silloin, kun sitä tarvitaan.

Järjestelmä voidaan toimittaa seuraavina kokonaisuuksina:

  1. kiviaineksen lämmittäminen 6 metrin kontissa
  2. kuuman prosessiveden tuottaminen 6 metrin kontissa
  3. kiviaineksen lämmittäminen, sekä kuuman prosessiveden tuottaminen 12 metrin kontissa

Järjestelmää ohjataan kaukovalvonnalla (betoniaseman valvomosta). Kummankin prosessin ohjaus toimii yhdellä etäkäyttöpaneelilla

Tekniset tiedot

1. Kuumailma
ilmamäärä 2200 – 2800 m3 / h
0,6 – 0,8 m/s
ilman lämpötila 220 – 260 C
vesimäärän säätö 80 – 150 l/h
2. Lämmönvaihdin
lämpöteho 200 – 300 KW
palamishyötysuhde 94 – 97 %
materiaali HST 1,6 MPa
3. Ekonomaiseri
lämmöntalteenotto
4. Savukaasut
lämpötila 150 – 190 C
5. Kompressori
Ilmamäärä 2200 – 2800 m3 / h
0,6 – 0,8 m/s
työpaine 0,4 Bar
6. Poltin
Öljy
Kaasu
7. Vedenpehmennin
vedentulopaine 4 – 6 Bar
automaattielvytys
X. Muu informaatio
ohjaus valvomo / paikallinen
mitat 6500 X 2440 X 2590
paino ~6000 kg
sähkö 400 VAC, 50Hz, 100A