Steam-jet

STEAM-JETillä tuotetaan kuumaa paineistettua ilmaa ja matalapainehöyryä betoniaseman kiviaineksen lämmitykseen, sekä lämmintä prosessivettä kuuman käyttöveden tarpeisiin.

Steam-jet järjestelmässä pystytään ohjaamaan kiviaineksen lämmittäminen, sekä kuuman prosessiveden tuotto toisistaan riippumattomasti omilla lämmönvaihtimilla erillisinä yksikköinä. Tähän perustuu kokonaisenergian huomattava säästö, sillä järjestelmällä tuotetaan vain kunkin prosessin tarvitsema energiamäärä silloin, kun sitä tarvitaan.

Järjestelmä voidaan toimittaa seuraavina kokonaisuuksina:

  1. kiviaineksen lämmittäminen 6 metrin kontissa
  2. kuuman prosessiveden tuottaminen 6 metrin kontissa
  3. kiviaineksen lämmittäminen, sekä kuuman prosessiveden tuottaminen 12 metrin kontissa

Järjestelmää ohjataan kaukovalvonnalla (betoniaseman valvomosta). Kummankin prosessin ohjaus toimii yhdellä etäkäyttöpaneelilla

Tekniset tiedot

1.Kuumailma  
 ilmamäärä2200 – 2800m3 / h
  0,6 – 0,8m/s
 ilman lämpötila220 – 260C
 vesimäärän säätö80 – 150l/h
2.Lämmönvaihdin  
 lämpöteho200 – 300KW
 palamishyötysuhde94 – 97%
 materiaaliHST1,6 MPa
3.Ekonomaiseri  
  lämmöntalteenotto 
4.Savukaasut  
 lämpötila150 – 190C
5.Kompressori  
 Ilmamäärä2200 – 2800m3 / h
  0,6 – 0,8m/s
 työpaine0,4Bar
6.Poltin  
  Öljy 
  Kaasu 
7.Vedenpehmennin  
 vedentulopaine4 – 6Bar
 automaattielvytys  
X.Muu informaatio  
 ohjausvalvomo / paikallinen 
 mitat6500 X 2440 X 2590 
 paino~6000 kg 
 sähkö400 VAC, 50Hz, 100A